Vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov sú našimi základnými činnosťami v oblasti katastra nehnuteľností

Čítať celý článok...

Precízny a dôsledný výpočet dane z nehnuteľností, založený na zohľadnení užívacieho stavu, môže samosprávam pomôcť v jej efektívnom výbere.

Čítať celý článok...

Projekty komplexných pozemkových úprav a projekty jednoduchých pozemkových úprav pre poľnohospodárov

Čítať celý článok...

Predrealizačné a porealizačné zamerania stavieb, vytyčovacie práce v stavebníctve, zameranie a výpočet kubatúr

Čítať celý článok...

Mapový informačný systém pre obce a mestá je efektívny nástroj k evidencii, zobrazeniu mapových podkladov, prístupu k údajom z katastra nehnuteľností, zverejňovaniu informácií občanom, širokej verejnosti a k podpore turizmu

Čítať celý článok...

3D model technologického zariadenia umožní presné projektovanie stavebných zásahov a výmeny jednotlivých prvkov výrobnej technológie

Čítať celý článok...

Jednoduché pozemkové úpravy sú jedinečným nástrojom na usporiadanie pozemkov v stavebných lokalitách

Čítať celý článok...

Historická mapa mesta vytvára obraz o vývoji mesta, o premenách a rozširovaní jeho hraníc a živote v meste

Čítať celý článok...

Google Street View umožňuje prezentáciu a propagáciu vonkajších i vnútorných priestorov zaujímavých lokalít - stavebných a historických pamiatok, inštitúcií, firemných priestorov, reštaurácií, parkov a záhrad

Čítať celý článok...

Partneri

Geodetická kancelária URBAN-LAUKO s.r.o. je partnerom CLEERIO.

Geodetická kancelária URBAN-LAUKO s.r.o. je prostrednictvom svojich vedúcich pracovníkov členom Komory geodetov a kartografov SR a Komory pozemkových úprav SR.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8