Podklady pre vysporiadanie nehnuteľností, kúpne zmluvy atď.

Naša geodetická kancelária vie zabezpečiť prípravu podkladov na uzavretie zmlúv k prevodom nehnuteľností - jedná sa o rôzne výkupové elaboráty, prehľady vlastníctva, prehľady záberov poľnohospodárskej pôdy a pod.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8