Pracovisko Levice

Boženy Slančíkovej - Timravy 1A, 934 01 LeviceIČO: 36 796 336

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok, 8:00 - 11:00 – (obed) - 12:00 - 16:00

Kontakt
Tel: 036/ 6 319 036, gkul@gkul.sk
Ing. Lauko: 0905/443 659, lauko@gkul.sk
Ing. Urban: 0905/465 048, urban@gkul.sk

História firmy
Geodetická kancelária URBAN – LAUKO spol. s r.o. vznikla v r.2006. Jej konateľmi sú Ing. Pavel Lauko a Ing. Jozef Urban, ktorí dovtedy od r. 1996 spolu s ďalšími zamestnancami pôsobili vo firme Geometra Levice spol. s r.o. - združenie geodetov (členovia združenia), od r. 2003 Geometra Levice spol. s r.o. (konatelia - aj v súčasnosti).

Ďalší pracovníci
Ing. Dagmar Lauková, laukova@gkul.sk
Ing. Ján Kacvinský, kacvinsky@gkul.sk
Ing. Petra Neuschlová, neuschlova@gkul.sk
Štefan Boďó, bodo@gkul.sk

Ing. Pavel Lauko
autorizovaný geodet a kartograf - rozsah podľa §6 zák. NR SR č.215/1995 Z.z.,
člen Komory geodetov a kartografov, r.č. 599, kategória C (všetky geodetické práce)
projektant pozemkových úprav podľa vyhlášky MPVž SR č.155/1992 Zb.
vzdelanie: STU Bratislava ukončené v r. 1992,
1992-1995 zamestnanec Geodézia Bratislava a.s.
od r. 1996 spolumajiteľ firmy Geometra Levice spol. s r.o.
od r. 2006 spolumajiteľ firmy Geodetická kancelária URBAN – LAUKO spol. s r.o.

Ing. Jozef Urban
autorizovaný geodet a kartograf rozsah podľa §6 zák. NR SR č.215/1995 Z.z.
člen Komory geodetov a kartografov, r.č. 680, kategória C (všetky geodetické práce)
projektant pozemkových úprav podľa vyhlášky MPVž SR č.155/1992 Zb
vzdelanie: STU Bratislava ukončenév r. 1992,
1992 zamestnanec Geodézia Bratislava a.s.
1993 - 1994 zamestnanec firmy Ing. Jozef Ornth, Banská Bystrica
1995 fyzická osoba Ing. Jozef Urban - geodetické práce
od r. 1996 spolumajiteľ firmy Geometra Levice spol. s r.o.
od r. 2006 spolumajiteľ firmy Geodetická kancelária URBAN - LAUKO spol. s r.o.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8