Inžinierska geodézia

Naša kancelária poskytuje široký záber služieb v oblasti inžinierskej geodézie:

  • budovanie vytyčovacích sietí
  • vytyčovacie práce v stavebníctve
  • porealizačné zameranie stavieb
  • dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
  • veľmi presná nivelácia
  • kontrola geometrických parametrov stavebných objektov (zvislosť komína, vodorovnosť pätiek...)
  • zameranie skládok, výpočet kubatúr z digitálneho modelu terénu
  • zameranie inžinierskych sietí
  • meranie priečnych a pozdĺžnych profilov vodných tokov
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8