Ocenenie nehnuteľností

Pre oblasť oceňovania nehnuteľností sú v súčasnosti formálne v platnosti dve vyhlášky - vyhláška č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a vyhláška č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Nehnuteľnosti a stavby na účel stanovený zákonom č. 554/2003 Z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností sú oprávnení hodnotiť iba znalci z odvetvia oceňovanie nehnuteľností s výnimkou lesných pozemkov mimo zastavaného územia obcí a lesných porastov, ktoré sú oprávnení hodnotiť znalci z odvetvia oceňovania lesov, a s výnimkou poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia obcí neurčenej na stavbu, ktorú sú oprávnení hodnotiť znalci z odboru poľnohospodárstvo.

V prípade potreby Vám pri návšteve našej kancelárie odporučíme znalca, na ktorého sa môžete obrátiť so žiadosťou o vypracovanie znaleckého posudku.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8