Cenník

Cena geodetických prác patrí do kategórie zmluvných cien, teda sa stanovuje dohodou medzi objednávateľom a vyhotoviteľom.
Orientačné výpočty ceny geodetických prác sa nachádzajú na stránke Komory geodetov a kartografov SR, majú však len odporúčací charakter. (http://www.kgk.sk/infoblok/ceny_gak_prac/)
Pre základnú orientáciu slúži Sadzobník pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác, Unika 2011.
Cena našich služieb je závislá od rozsahu prác, náročnosti terénnych prác a ďalších faktorov. Po zaslaní elektronickej objednávky a poskytnutí základných informácií Vám spracujeme cenovú ponuku.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8